Etykieta Dojo

 1. Podczas wchodzenia do DOJO uczniowie powinni ukłonić się w pozycji Fudo-dachi i powiedzieć „OSU” w stronę przodu sali oraz do studentów już znajdujących się na sali.
 2. Na zajęcia należy przychodzić punktualnie. W przypadku spóźnienia po wejściu do DOJO należy się ukłonić i powiedzieć OSU, a następnie uklęknąć w pozycji „seiza” na końcu sali z zamkniętymi oczami, głową skierowaną w stronę ściany i czekać na zaproszenie do dołączenia do zajęć. Po zaproszeniu przez instruktora do przyłączenia się, uczeń kłania się i mówi „OSU” podczas siedzenia w „seiza”. Następnie dołącza do zajęć z tyłu, tak by nie przeszkodzić innym ćwiczącym (szczególnie ze starszym stopniem).
 3. Uczniowie powinni utrzymywać siebie i swoje wyposażenie (Karate-Gi, ochraniacze na piszczele, rękawice itp.) w czystości i porządku i zachęcać innych do tego samego. Karate-Gi może być noszone tylko gdy jest czyste i wyprasowane. Oficjalne Kanji Shinkyokushin może być noszone na lewej piersi Karate-Gi. Na lewym rękawie naszywane są oznaczenia Klubu. Rozdarcia i inne uszkodzenia w Karate-Gi muszą być dokładnie zaszyte. Zaniedbane Gi i inny sprzęt są lekceważącą postawą w stosunku do innych członków Dojo.
 4. Trenujący powinni przestrzegać podstawowych zasad higieny. Osoby posiadające długie włosy na czas treningu spinają je gumką. Paznokcie z uwagi na specyfikę treningu powinny być zawsze krótko obcięte.
 5. Nie zdejmuj żadnej części Twojego Gi podczas treningu jeżeli nie zostałeś o to poproszony przez prowadzącego zajęcia. Poprawianie Gi w trakcie treningu odbywa się na komendę prowadzącego „Yasume”. Zrób to szybko i cicho twarzą do przodu sali.
 6. Wszystkim osobom z wyższym stopniem i osobom starszym powinien być okazywany odpowiedni szacunek. Wszyscy uczniowie powinni wstać i powiedzieć OSU kiedy osoba ze starszym stopniem lub z czarnym pasem wchodzi na salę.
 7. Podczas zwracania się do starszego stopniem lub instruktora, uczniowie powinni ukłonić się i powiedzieć „OSU”. Tak samo po zakończeniu rozmowy. Ta zasada powinna obowiązywać również poza Dojo, gdyż zawsze musimy doceniać naszych Senpai i Sensei. Jeżeli nie jesteś pewny stopnia Twojego rozmówcy, zawsze zwracaj się tak jakby był wyższy stopniem.
 8. Kiedy okazja wymaga podania ręki, użyj dwóch rąk by pokazać zaufanie i pokorę oraz powiedz „OSU”. Dotyczy to nie tylko Dojo ale i miejsc poza nim (w szczególności w stosunku do osób starszych stopniem).
 9. Uczniowie powinni odpowiadać swoim instruktorom lub starszym stopniem głośnym „OSU” i reagować natychmiastowo na polecenia. Wolna lub obojętna reakcja jest obrazą.
 10. Podczas zajęć, uczniowie powinni pozostać skupieni na zadanym ćwiczeniu i nie rozpraszać się. Nie przychodź na trening Kyokushin bez należytej powagi.
 11. Uczniowie nie powinni opuszczać zajęć bez pozwolenia. W nagłych przypadkach, gdy musisz natychmiast wyjść z sali, zrób to w należyty sposób i wytłumacz powód swojego wyjścia tak szybko jak to możliwe. Dzieci mogą opuścić Dojo tylko w towarzystwie instruktora lub po odebraniu przez rodzica/opiekuna.
 12. Aby uniknąć możliwych zranień, uczniowie nie powinni nosić biżuterii, zegarków ani żadnych innych ostrych przedmiotów. Przepisane okulary są dozwolone, lecz podczas Kumite należy je zdjąć.
 13. W Dojo uczniowie nie powinni nosić nakrycia głowy i obuwia. Nie wolno tu używać wulgarnego języka. Zakazane jest również spożywanie posiłków oraz żucie gumy. Z uwagi na promowanie zdrowego stylu życia w Dojo zakazane jest spożywanie napojów słodzonych. Dotyczy to w szczególności najmłodszych adeptów. Dozwolone jest picie wody i napojów izotonicznych w przerwach w trakcie trwania zajęć.
 14. Wszyscy członkowie Klubu powinni uczestniczyć w sprzątaniu DOJO przed i po zajęciach. Uczniowie powinni dbać o Dojo, jako miejsce specjalnie szanowane. Należy pomóc w sprzątaniu maty w Dojo, nie pozostawiać śmieci oraz dbać o to aby szatnie i prysznice zostały oddane w takim stanie w jakim zostały zastane.
 15. Uczniowie powinni szanować zasady koleżeństwa obowiązujące na zajęciach. Należy zawsze pamiętać o prawdziwej drodze Kyokushin i wspierać jej idee. Nie należy wykazywać postawy zniechęcającej do treningu oraz okazywać negatywnych zachowań w stosunku do współćwiczących. Nigdy nie powinno się przenosić takich uczuć na Kumite, ponieważ może to doprowadzić do sytuacji sprzyjającej kontuzjom.
 16. Wszyscy uczniowie powinni się powstrzymywać od znieważania innych uczniów, szkół, czy sztuk walki.
 17. Uczniowie wyrażający chęć udziału w turniejach i innych wydarzeniach Karate Kyokushin, powinni uprzednio skonsultować się ze swoim Sensei.
 18. Uczniowie wyrażający chęć odwiedzenia innych szkół Karate Kyokushin powinni najpierw poprosić o zgodę swojego Sensei. Uczniowie chcący trenować w innych szkołach Kyokushin powinni posiadać list polecający od swojego Sensei. W innej szkole uczniowie powinni okazywać należyty szacunek, grzeczność i pokorę wszystkim członkom i instruktorom w Dojo.
 19. Wszyscy uczniowie powinni kontrolować swoje zachowanie zarówno w Dojo jak i poza nim. Istnieje bezwzględny zakaz używania technik nauczonych w Dojo przeciwko innej osobie chyba, że ich życie lub życie innych ludzi jest w bezpośrednim zagrożeniu.

Ceremonia rozpoczynająca trening

 1. Uczniowie ustawiają się w szeregach zgodnie z posiadanym stopniem twarzą do przodu Sali zaczynając od prawej strony i pozostawiając równy dystans od osoby po swojej lewej i prawej stronie. Osoby stojące w drugim i kolejnych szeregach stają za osobami z szeregu bezpośrednio przed nimi w odległości „na wyciągnięcie ręki”.
 2. Prowadzący ceremonię (pierwsza osoba od prawej strony z pierwszego szeregu) wypowiada komendę „SEIZA” po której należy usiąść w formalnej pozycji siedzącej, z wyprostowanymi plecami, zaciśniętymi pięściami na udach. Głowa prosto, naturalna mimika twarzy.
 3. Po komendzie „ SHINZEN NI REI”, uczniowie kłaniają się i odpowiadają OSU.
 4. Po komendzie „MOKUSO”, uczniowie zamykają oczy i próbują oczyścić umysł z myśli i skupić się na treningu.
 5. Po ok. 1 minucie, po komendzie „MOKUSO YAME”, uczniowie otwierają oczy. Prowadzący zajęcia odwraca się w stronę ćwiczących.
 6. Po komendzie „ SHIHAN NI REI”(lub: ”SENSEI NI REI”, „SENPAI NI REI”- zależnie od stopnia osoby prowadzącej trening) uczniowie kłaniają się i mówią „OSU”. Wzrok skierowany przed siebie.
 7. Instruktor wypowiada komendę „AGE” po której uczniowie wstają i rozpoczynają zajęcia.

Ceremonia zakończenia treningu:

 1. Uczniowie ustawiają się w taki sam sposób jak na początku treningu.
 2. Prowadzący ceremonię wypowiada komendę „SEIZA” po której studenci siadają w formalnej pozycji siedzącej
 3. Po komendzie „ SHINZEN NI REI” uczniowie kłaniają się i odpowiadają „OSU” – wzrok skierowany przed siebie.
 4. Po komendzie „DOJO KUN” prowadzący ceremonię recytuje punkt po punkcie przysięgę DOJO po czym wszyscy obecni na sali powtarzają słowa przysięgi.
 5. Po komendzie „MOKUSO”, uczniowie zamykają oczy i próbują oczyścić umysł z myśli i skupić się na odbytym treningu.
 6. Po ok. 1-2 minutach, po komendzie „MOKUSO YAME”, uczniowie otwierają oczy. Prowadzący zajęcia odwraca się w stronę ćwiczących.
 7. Po komendzie „ SHIHAN NI REI”(lub: ”SENSEI NI REI”, „SENPAI NI REI”- zależnie od stopnia osoby prowadzącej trening) wszyscy uczniowie kłaniają się , aby oddać mu honor odpowiadając OSU – wzrok skierowany przed siebie.
 8. Komenda „SENSEI NI REI” i/lub „SENPAI NI REI” również może być wywołana, a uczniowie powinni się ukłonić do instruktorów i odpowiedzieć OSU – wzrok skierowany przed siebie.
 9. Komenda „OTAGAI NI REI”. Uczniowie powinni ukłonić się i odpowiedzieć „OSU”.
 10. Prowadzący zajęcia wstaje i mówi „Arigato Gozaimashita” co oznacza podziękowania dla wszystkich za trening. Uczniowie powinni odpowiedzieć ukłonem i „ Arigato Gozaimashita”
 11. Instruktor kończy zajęcia – komendą „AGE” prosi uczniów o powstanie do szeregów zaczynając od najwyższych stopniem. Każdy szereg wykonuje ukłon w pozycji stojącej w stronę instruktora wypowiadając głośno „OSU” następnie wykonuje obrót przez prawe ramię i kłania się w stronę kolejnego szeregu wypowiadając „OSU”.