Skip to main content

Klub Karate Kyokushin Shodan informuje, iż od dnia 17 października 2020 DOJO mieszące się w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 55/59 prowadzi zajęcia sportowe oraz współzawodnictwo sportowe. W związku z powyższym, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 dopuszcza się pozostawienie otwartych obiektów ujętych w Polskiej Klasyfikacji Działalności pod nr pkd 93.0.Ponadto informujemy, iż spełniamy wszelkie pozostałe czynniki dotyczące zachowania bezpieczeństwa i higieny w związku z Covid-19 oraz dostosowujemy się do wymogów dla określonych stref tj.- wietrzenie sali przed i po treningu.- dezynfekowanie sprzętu.- ozonowanie wszystkich pomieszczeń po każdym dniu zajęć.- punkty do dezynfekcji rąk , przed Klubem i w klubie.- mata dezynfekcyjna przed wejściem do Klubu- ograniczenie możliwości wejścia do Klubu osób nie uczestniczących w zajęciach sportowych- obowiązek noszenia maseczki dla osób niećwiczących, a przebywających chwilowo w klubie.- mierzenie temperatury wszystkich osób trenujących bezpośrednio przed zajęciami.- zakaz wstępu do Klubu osób przejawiających jakąkolwiek formęprzeziębienia, kataru itp.

Osu!

Leave a Reply