Skip to main content

Licencje zawodnicze dotyczą tylko osób będących członkiem Klubu Shodan.

Jeżeli chcesz zostać członkiem Klubu:

  1. wypełnij Deklarację członkowską –

2. Dokonaj opłaty wpisowej w wysokości 50 zł na konto Klubu – w tytule wpłaty Imię i nazwisko z dopiskiem „Opłata wpisowa” – nr konta:

mBank 14 1140 2004 0000 3902 7638 4389

INSTRUKCJA WYRABIANIA LICENCJI ZAWODNICZEJ PZK

  1. Pobierz i wypełnij wniosek o wydanie licencji
  1. Wpłać podaną kwotę – 60 zł – na konto PZK podane na wniosku
  2. Wydrukuj potwierdzenie wpłaty
  3. Dołącz zdjęcie legitymacyjne (lub paszportowe)
  4. Wszystkie dokumenty ( wniosek, potwierdzenie wpłaty oraz zdjęcie) – dostarcz w trybie pilnym do Klubu w zamkniętej kopercie – na portierni znajduje się specjalna teczka przeznaczona na dokumenty licencyjne. Przekazujemy je portierowi.

Leave a Reply