Skip to main content

Od 1 marca 2019 roku  lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej może wydać orzeczenie o zdolności do uczestnictwa w zawodach na podstawie profilaktycznego badania lekarskiego i posiadanej dokumentacji medycznej. Takie orzeczenie może mieć ważność 1 rok. Zmiany w przepisach obejmują wszystkie dyscypliny sportowe.

Zmiany dotyczą wszystkich zawodników sportów amatorskich do 23 roku życia. Zakres badań diagnostycznych niezbędnych do wydania oświadczenia ustala lekarz POZ na podstawie listy ujętej w rozporządzeniu.

 

Leave a Reply