9.00 – 11.00  – pierwszy trening

11.00 12.30  – lunch

12.30 – 14.00  – drugi trening